Milan La Scala Opera Tickets | Teatro alla Scala Italy

What's on
Teatro alla Scala
Milan - Teatro alla Scala Milano
Th 11 May 2023, 11:00 - Th 11 May 2023, 11:00
Teatro alla Scala
Milan - Teatro alla Scala Milano
Tu 28 Feb 2023, 20:00 - Fr 17 Mar 2023, 14:30
Sightseeing Tours
Milan -
Tu 09 Aug 2022, 11:30 - Sa 26 Nov 2022, 11:30
Teatro alla Scala
Milan - Teatro alla Scala Milano
Su 26 Feb 2023, 20:00 - Su 26 Feb 2023, 20:00
Teatro alla Scala
Milan - Teatro alla Scala Milano
Tu 20 Jun 2023, 20:00 - Tu 20 Jun 2023, 20:00
Teatro alla Scala
Milan - Teatro alla Scala Milano
Su 02 Apr 2023, 20:00 - Su 02 Apr 2023, 20:00
Bestseller events
Teatro alla Scala - Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Milan - Teatro alla Scala Milano
Teatro alla Scala - Giuseppe Verdi
Milan - Teatro alla Scala Milano
Teatro alla Scala
Milan - Teatro alla Scala Milano
Latest news